Pediatrické ambulance

nahoru

Dětská příjmová ambulance

Pracoviště zajišťuje pediatrickou péči pro děti a adolescenty. Je hlavně příjmovým pracovištěm na lůžkovou část dětského oddělení. Ambulance nemá charakter ordinance praktického lékaře pro děti a dorost - pacienty neregistruje, nedispenzarizuje, ani neposkytuje standardní preventivní péči.

lékaři: provoz zajišťují lékaři dětského oddělení
vedoucí sestra ambulancí Miloslava Bulínová
telefon: 376 335 109
ordinační doba: pondělí - pátek 7:00 - 15:30 hod
Ve všedních dnech v době od 15:30 do 07:00 hodin a o víkendech a svátcích funguje příjmová ambulance jako Lékařská služba první pomoci (LSPP) pro děti a dorost.

Před vstupem do ambulance si připravte zdravotní průkaz. V ordinační době LSPP i známku úhrady regulačního poplatku 90 Kč, kterou lze získat v recepci nemocnice za vestibulem. V případě přijmu dítěte na lůžkovou část, nebo vyšetření na ambulanci mimo LSPP se za dítě regulační poplatek neplatí.

nahoru

Nefrologická ambulance

Ordinace sleduje pacienty s onemocněním ledvin a močových cest. Věnuje se péči o pacienty s enurezou.

lékař: MUDr. Denisa Holá,
holad@nemkt.cz
telefon: 376 335 117
sestra: Štěpánka Hrdličková
ordinační doba: úterý 8:00 - 11:00
nahoru

Endokrinologická poradna

Ordinace zajišťuje komplexní diagnostiku a léčbu pacientů s chorobami štítné žlázy, poruchami růstu a chorobami dalších endokrinních orgánů, věnuje se léčbě dětské obezity. Péče je zajišťována také diabetikům 1. typu.

lékař: MUDr. Martina Vracovská, vracovska@nemkt.cz
telefon: 376 335 110
sestra: Ivana Jindrová
ordinační doba: pátek 8:00 - 11:00
nahoru

Poradna pro léčbu dětské obezity

lékař: MUDr. Hana Hrachová
telefon: 376 335 110
sestra: Štěpánka Hrdličková
ordinační doba: středa 8:00 - 11:00
nahoru

Kardiologická poradna

Ordinace zajišťuje péči o pacienty s vrozenými srdečními vadami. Sleduje děti s poruchami srdečního rytmu, vyšetřuje a léčí pacienty s hypertenzí. Pracoviště má k dispozici 24hodinovou monitoraci EKG a krevního tlaku. Provádí echokardiografickou diagnostiku srdce.

lékař: MUDr. Eva Buriánková, buriankova@nemkt.cz
telefon: 376 335 110
sestra: Ivana Jindrová
ordinační doba: pondělí, úterý, středa 8:00 - 14:30
nahoru

Poradna pro rizikové novorozence

Ordinace se věnuje sledování dětí s rizikovou porodní a poporodní anamnézou. Sleduje vývoj v průběhu prvního roku života, spolupracuje s dětským neurologem, sonografistou či rehabilitačním lékařem.

lékař: MUDr. Martina Vracovská, vracovska@nemkt.cz
telefon: 376 335 117
sestra: Štěpánka Hrdličková
ordinační doba: pondělí 8:00 - 11:00
lékař: MUDr. Marcela Míková
telefon: 376 335 110
sestra: Jana Štruncová
ordinační doba: čtvrtek 8:00 - 10:00 (SONO CNS)
nahoru

Poradna pro poruchy kostního a minerálního metabolismu

Ordinace se věnuje dětem s onemocněním skeletu a poruchami kalcio-fosfátového metabolismu. Poradna úzce spolupracuje s osteologickým pracovištěm nemocnice, má  k dispozici přístroj k měření kostní hustoty metodou DXA (s pediatrickým softwarem)  a kvalitní laboratorní zázemí.

lékař: Doc.MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.
telefon: 376 335 109 (jen na objednání)
ordinační doba: pátek 8:30 - 11:00
nahoru

SONO kyčlí

objednávky: 376 335 150 - pondělí až pátek 8:00 - 11:30
sestra: Mgr. Stanislava Matějková
telefon ordinace: 376 335 117
ordinační doba: úterý 12:00 - 15:00 (MUDr. Votípka)
čtvrtek 12:00 - 15:00 (MUDr. Ulmann)
nahoru

EKG - ambulantně

telefon: 376 335 117/109
sestra: Štěpánka Hrdličková
ordinační doba: pondělí 11:00 - 14:00
nahoru

UMÍSTĚNÍ PEDIATRICKÝCH AMBULANCÍ

Všechny pediatrické ambulance včetně LSPP (+) se nachází v hlavním monobloku v přízemí (1. NP) jižního křídla. Vstup je možný jak hlavním vchodem (a pak doleva), tak i vedlejším vchodem z čela jižního křídla.

Plánek celé nemocnice naleznete zde.


    Ambulance > Pediatrické ambulance
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.