UPOZORNĚNÍ

nahoru

Důležité upozornění pro ambulantní pacienty: Pořadí určuje lékař podle ...

Z důvodu vznikajících nedorozumění si dovolujeme upozornit pacienty, kteří budou vyhledávat ambulatní služby a zejména ortopedické a neurologické ambulance, že pořadí pacientů k ošetření určuje lékař podle následujících kritérií:

  • První jsou ošetřeni pacienti v akutním stavu, míru akutnosti určuje lékař na ambulanci.
  • Druzí v pořadí jsou ošetřeni pacienti objednaní na konkrétní datum a čas.
  • Třetí v pořadí jsou ošetřeni pacienti, kteří se prokáží doporučením od svého praktického lékaře.
  • Až následně jsou ošetřeni pacienti přicházející bez doporučení, pokud lékař nevyhodnotí jejich zdravotní stav jako akutní. V takovém případě je nutné počítat s delší čekací dobou, která může, v závislosti na aktuálním počtu výše uvedených skupin pacientů, činit řádově i hodiny.

Vzhledem k tomu, že ortopedická a neurologická ambulance mají statut příjmové ambulance, doporučujeme pacientům navštívit nejdříve svého praktického lékaře, který poskytne primární péči a pokud uzná za vhodné, vydá doporučení k ošetření/vyšetření na příslušné odborné ambulanci. Poté je ideální se objednat telefonicky na konkrétní den a hodinu.

Telefonní čísla na jednotlivé ambulance jsou uvedena v sekci Ambulance rozklikem odbornosti ambulance. Konkrétně:

  • na ortopedickou ambulanci 376 335 149,
  • na neurologickou ambulanci 376 335 701.

Vězte, že je v zájmu pracovníků Klatovské nemocnice, aby byli pacienti s poskytovanou ambulantní péčí spokojeni i přes aktuální determinující faktory.

Děkujeme Vám, pacientům, za spolupráci a pochopení.

Vedení Klatovské nemocnice, a. s.


    Ambulance > UPOZORNĚNÍ
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.