- BAXTER CZECH spol. s r.o.
- LINAKO Klatovy s.r.o.
- Jan Sýkora
- Intertell spol. s r.o.
- CHIRANA T. Injecta, s.r.o.
- Drůbežářský závod Klatovy, a.s.
- Irena Čapková

Klatovská nemocnice, a. s. - člen skupiny Nemocnice Plzeňského kraje

Klatovská nemocnice, a.s. je rozsahem zdravotní péče, počtem lékařských oborů i personálu, druhým největším zařízením v Plzeňském kraji. Nejen, že slouží obyvatelům druhého největšího města regionu, ale zároveň je centrem zdraví pro jeden z největších okresů v ČR, které je v části Šumavy i jedním z významných turistických center.

Tato lokalizace klade na nemocnici vysoké nároky na rozsah zdravotní péče a rychlost jejího poskytování. I to byl důvod k tomu, že Plzeňský kraj jako zřizovatel nemocnice rozhodl v roce 2008 vystavět v nemocničním areálu nový nemocniční komplex. Ten v sobě soustředí většinu lékařských oborů, jež byly dosud roztroušeny v několika pavilonech.

Monoblok byl dokončen a dovybaven v létě 2012. Oddělení se do něj nastěhovala v říjnu 2012, kdy byly též ošetřeni první pacienti a narodili se zde první novorozenci.

Klatovská nemocnice je jediné mimoplzeňské zařízení v kraji, které nabízí specializované obory jako ortopedie, neurologie, plicní, oční, nukleární medicína či dialýza. Celkem má 25 zdravotnických pracovišť.

Oddělení chirurgických oborů

 • Chirurgické odd.
 • Ortopedické odd.
 • Odd. ORL (ušní-nosní-krční)
 • Gynekologicko-porodnické odd.
 • Oční odd.
 • Centrální operační sály a centrální sterilizace

Oddělení interních oborů

 • Interní odd. (+ dialyzační jednotka)
 • Neurologické odd.
 • Psychiatrické odd.
 • Dětské odd.
 • Oddělení Tuberkulózy a respiračních nemocí – TRN (plicní)
 • Rehabilitační oddělení
 • Oddělení následné péče a sociální lůžka

Oddělení intenzivní péče

 • Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)
 • Multioborová JIP (jednotka intenzivní péče)
 • Následná intenzivní péče (NIP) a Dlouhodobá intenzivní péče (DIOP)

Komplement

 • Radiodiagnostické oddělení
 • Odbor klinických laboratoří (Oddělení klinické biochemie a hematologie, Transfuzní oddělení, Oddělení lékařské mikrobiologie, Oddělení kostního metabolismu)
 • Oddělení nukleární medicíny
 • Patologické oddělení

Jiná pracoviště

 • Lékárna Klatovské nemocnice
 • Oddělení léčebné výživy

Nemocnice má nyní 285 lůžek akutní péče, 20 následné péče a 13 sociálních. Zdravotní péče, hlavně lůžková oddělení, je soustředěná do monobloku. Mimo monoblok zůstaly plicní odd. (dočasně), psychiatrie a LDN, dále laboratoře, nukleární medicína, hematologie, transfuzní oddělení a patologie.

V nemocnici je zaměstnáno zhruba 700 lidí. Z toho 83 % tvoří zdravotnických pracovníku. Celkový počet žen představuje 80 %. Klatovská nemocnice, a.s. je jedním z největších zaměstnavatelů v klatovském regionu. Ročně je v nemocnici hospitalizováno skoro 11 tisíc pacientů a ambulantně je realizováno přes 145 tisíc vyšetření. V nemocničním areálu zejména v těsné blízkosti monobloku je 260 parkovacích míst, z toho 200 v parkovacím domě.

Od prosince 2014 je nemocnice akreditována dle národních akreditačních standardů SAK (Spojená akreditační komise, o.p.s.)

Zřizovatelem Klatovské nemocnice a jejím jediným akcionářem je Plzeňský kraj. Ten dále vlastní nemocnice akutní lékařské péče v Domažlicích, Rokycanech a Stodu a nemocnice následné péče v Plané a Horažďovicích a zároveň zřizuje společnost Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., která strategický řídí rozvoj jmenovaných zdravotnických zařízení. 

 


    O nemocnici > Současnost
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.