Dětské oddělení

primář

primář

doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.
vrchní sestra

vrchní sestra

Bc. Gabriela Kubíková
nahoru

Charakteristika oddělení

Dětské oddělení přijímá k ošetření nemocné děti nejen s typickými chorobami dětského věku (onemocnění dýchacích cest, zažívacího traktu, ledvin a močových cest, infekcí apod.), ale i veškeré děti hospitalizované v nemocnici, včetně úrazů, akutních operací, plánovaných operací, ORL onemocnění, děti s neurologickým či infekčním onemocněním.

Všichni zaměstnanci oddělení se snaží dětem a jejich doprovodům co nejvíce vyjít vstříc a to jak režimem, přístupem, tak i prostředím. Všichni pacienti mohou být hospitalizováni s doprovodem. Dodržujeme Chartu práv hospitalizovaného dítěte.

K dětskému oddělení patří též novorozenecký úsek. Péče o novorozence je poskytována v systému rooming-in, tj. trvalý pobyt dítěte společně s matkou. Věnujeme se zde fyziologickým novorozencům, pracovníci novorozeneckého odd. učí maminky pečovat správně o dítě a správně kojit. Důkazem této snahy je mimo jiné získání titulu UNICEF Baby Friendly Hospital. Současně je na oddělení úsek pro předčasně narozené děti nebo jsou zde hospitalizováni novorozenci s odchylkami od fyziolog. stavu (novorozenci se žloutenkou, nekomplik. infekcemi apod.). Na novorozeneckém oddělení provádíme u každého novorozence tato screeningová vyšetření : laboratorní screening- na zjištění metabolických, hormonálních vrozených vad, screening kritických vrozených srdečních vad , screening otoakustických emisí u novorozenců- včasný záchyt vrozených vad sluchu, vyšetření kongenitální katarakty- vrozený šedý zákal čočky, vyšetření ortopedické- vyšetření vrozené luxace kyčlí.

nahoru

Struktura oddělení

Dětské oddělení má část lůžkovou a ambulantní. Lůžková část se nachází ve 4. patře hlavního monobloku nemocnice a je rozdělena na stanice A a B. Společně mají 32 lůžek a jsou zde hospitalizovány děti do 19 let věku. Novorozenecký úsek se nachází v 5. podlaží monobloku. Ambulantní část je v přízemí monobloku.

Schéma celého areálu nemocnice zde.

Oddělení je držitelem certifikace Baby Friendly Hospital.nahoru

Personální zajištění

Pod odborným vedením primáře doc. MUDr. Štěpána Kutílka působí na oddělení tým lékařů. Na oddělení pracuje  tým sester a sanitáři. Vrchní sestrou je Gabriela Kubíková.

Lékaři:

 • MUDr. Martina Vracovská - zástupce primáře
 • MUDr. Miroslava Vandová
 • MUDr. Kamila Pečenková
 • MUDr. Denisa Holá
 • MUDr. Šárka Hubatová
 • MUDr. Pavlína Kuželová
 • MUDr. Hana Hrachová
 • MUDr. Eliška Bošková
 • MUDr. Barbora Burešová
 • MUDr. Eva Rondziková
 • MUDr. Martina Duchková
nahoru

Kontakt na oddělení

Obecný kontakt 376 335 426 / 436 dets@nemkt.cz
Primář 376 335 434 kutilek@nemkt.cz
Vrchní sestra 376 335 435 kubikova@nemkt.cz
Lůžková stanice - A
- B
- Novorozenci
376 335 426
376 335 436
376 335 535, 533
Ambulance 376 335 109, 110, 117
nahoru

Pediatrické ambulance a poradny

Dětské oddělní zajišťuje základní i odborné ambulance a poradny. Podrobnosti k nim a ordinační hodiny naleznete v sekci Ambulance nebo odklikem zde.

nahoru

Minifotogalerie

Další fotografie naleznete ve fotogalerii celé nemocnic zde.


    Oddělení > Dětské oddělení
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.