Neurologické oddělení

primář

primář

MUDr. Jaromír Svoboda
vrchní sestra

vrchní sestra

Alena Dvořáčková
nahoru

Charakteristika oddělení

Neurologické oddělení provádí diagnózu a zabývá se léčbou pacientů s onemocněními centrálního a periferního nervového systému, s cévními chorobami mozku, míchy a lidem s nemocemi pohybového aparátu ve vztahu k nervovému systému.

Z akutních onemocnění se jedná zejména:

 • o cévní mozkové příhody
 • záchvatová onemocnění jako je např. epilepsie
 • náhle vzniklé bolestivé stavy
 • periferní obrny
 • nádorová onemocnění CNS

Z chronických pak:

 • o demyelinisační onemocnění např. roztroušená sklerosa
 • degenerativní onemocnění např. Parkinsonova choroba
 • demence

Na oddělení jsou hospitalizováni pacienti podstupující léčbu i pacienti po operacích např. nádorů mozkových, míšních, krvácení do mozku nebo po operacích bederní či krční páteře.

nahoru

Struktura oddělení

Lůžková část oddělení neurologie se nachází v západním křídle 2. nadzemního podlaží hlavního monobloku nemocnice. Ambulance pak v jižní části suterénu.

Schéma celé nemocnice naleznete zde.

Oddělení disponuje 24 lůžky na dvou a třílůžkových pokojích. Mezi ambulatními pracovišti je též EEG vyšetřovna (laboratoř).

nahoru

Personální zajištění

Pod odborným vedením primáře MUDr. Jaromíra Svobody působí na oddělení tým lékařů. Kromě nich pečuje o pacienty tým 10 sester a pěti sanitářů. Vrchní sestrou je Alena Dvořáčková.

 • MUDr. Jaromír Svoboda - primář
 • MUDr. Jiřina Kaňáková - zástupkyně primáře
 • MUDr. Michaela Czerweková
 • MUDr. Tomáš Volf
 • MUDr. Miroslav Kavalír
 • Dr. Illia Kurinnyi
 • MUDr. Kateřina Ludvíková
 • MUDr. Alžběta Válková
 • MUDr. Miroslav Červenka
 • MUDr. Tereza Buhajcová
 • MUDR. Radka Vítovcová
nahoru

Kontakty na oddělení

Obecný kontakt - sesterna / fax 376 335 204 / 155
Primář 376 335 451 svoboda@nemkt.cz
Vrchní sestra 376 335 205 dvorackova@nemkt.cz
Příjmová ambulance (dospělí) 376 335 701
Dětská neurolog. ambulance 376 335 157
EEG laboratoř 376 335 703
Dokumentační pracoviště 376 335 155
nahoru

Neurologické ambulance

Oddělení má několik ambulantních pracovišť. Podrobnosti k nim naleznete v sekci Ambulance nebo odklikem zde.

nahoru

Minifotogalerie

Fotogalerii celé nemocnice naleznete zde.

nahoru

Příjem - info k hospitalizaci

Při nástupu k hospitalizaci na neurologické oddělení se k přijetí hlaste u ambulantní sestry v příjmové ambulaci v suterénu monobloku. S sebou si vezměte občanský průkaz (či jiný průkaz totožnosti), průkaz zdravotní pojišťovny, eventuelně doklad o pracovní neschopnosti (máte-li ji již vystavenou). Dále si zabalte domácí obuv, župan, pyžamo, věci osobní potřeby a mějte kontakt na nejbližší příbuzné. Doporučujeme ponechat si doma cenné věci a větší obnos peněz, Za případnou ztrátu věcí nepřevzatých do úschovny nemocnice neručí. Bližší informace k hospitalizaci v sekci Pro veřejnost.


    Oddělení > Neurologické oddělení
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.