Radiodiagnostické odd. (RDG)

Primářka

Primářka

MUDr. Eliška Jedličková
vedoucí radiologický asistent

vedoucí radiologický asistent

Romana Vosyková
nahoru

Charakteristika oddělení

Radiodiagnostické oddělení poskytuje široké spektrum RTG, CT,MRI a USG vyšetření a některé intervenční výkony pod CT kontrolou.

Zajišťuje diagnostiku jak pro hospitalizované, tak i pro ambulantní pacienty či pro pacienty z okolních nemocnic a ambulancí. Nepřetržitý provoz oddělení je zajištěn pohotovostní službou lékařů i radiologických asistentů na všech níže uvedených pracovištích s výjimkou Magnetické rezonance

Všechna vyšetření na radiodiagnostickém oddělení jsou prováděna na základě vyžádání indikujícím lékařem. Pacient musí mít sebou řádně vyplněnou žádanku k vyšetření.

Skiagrafická vyšetření - Philips Digital diagnost

 • běžné RTG snímky
 • srdce a plic
 • břicha
 • kloubů
 • lebky
 • páteře
 • hrudníku
 • horních a dolních končetin
 • cílené a speciální vyšetření

Provozní doba skiagrafického pracoviště: pondělí až pátek 7:15 - 15:30, pohotovostní služba: pondělí až pátek 15:30 - 7:15 a víkendy a svátky nepřetržitě.

U žen ve fertilním věku nutné před RTG vyšetřením vyloučení těhotenství (spolehlivá antikoncepce, hladina HCG v krvi)

Skiaskopicko–skiagrafické pracoviště - Philips Multidiagnost eleva

Skiaskopie je kontinuální sledování rentgenového obrazu orgánů pacienta, které umožňuje vyšetřit dynamické děje. Na tomto pracovišti se také provádí vyšetření vylučovací urografie, flebografie, fistulogragii, doplňková irigoskopie, artrografie a různé cílené speciální RTG projekce.

U pacientů, kde se předpokládá podání kontrastní látky, je třeba

 • podepsaný informovaný souhlas pacienta s podáním kontrastní látky
 • mít zjištěnou hladinu sérového kreatininu k posouzení funkce ledvin
 • se známou alergickou anamnesou (alergici s premedikací kortikoidy, polyvalentní alergici) po konzultaci s lékařem ARO
 • u žen ve fertilním věku nutné před RTG vyšetřením vyloučení těhotenství - spolehlivá antikoncepce, hladina HCG

Provozní doba pracoviště: pondělí až pátek 7:15 - 15:30. Na specializovaná skiaskopisko-skiagrafická vyšetření je nutné se objednat na telefonu 376 335 138

Ultrazvuková vyšetření - Siemens Akuson S2000

Systém využívá pokročilou zobrazovací technologii a sondy. Provádíme ultrazvukové vyšetření:

 • horní a dolní oblasti břicha
 • hrudníku a krku
 • Doppler vyšetření žil a tepen
 • měkkých tkání
 • pohybového aparátu
 • intervenční výkony - punkce, drenáže a biopsie

Provozní doba sono vyšetření: pondělí až pátek 7:00 - 15:30. Pohotovostní služba: pondělí až pátek 15:30 - 7:00 a víkendy a svátky nepřetržitě

Na vyšetření ultrazvukem je vždy nutné se objednat na telefonní čísle 376 335 139

Počítačová tomografie CT - Siemens Somatom Definition AS

Provádí vyšetření:

 • hlavy
 • krku
 • hrudníku a mediastina
 • břicha
 • pánve
 • končetin
 • páteře
 • kostí
 • specialované CT angiografie velkých tepen krku, končetin a mozku
 • dále intervenční výkony – Fasetové denervace, periradikulární terapie a punkce, drenáže a biopsie pod CT kontrolou

Provozní doba CT vyšetření: pondělí až pátek 7:15 - 15:30. Pohotovostní služba: pondělí až pátek 15:30 - 7:15 a víkendy a svátky nepřetržitě

Na vyšetření CT je vždy nutné:

 • objednat se na telefonních číslech 376 335 135 nebo 376 335 136
 • mít zjištěnou hladinu sérového kreatininu k posouzení funkce ledvin
 • se známou alergickou anamnesou (alergici s premedikací kortikoidy, polyvalentní alergici) po konzultaci s lékařem ARO
 • u žen ve fertilním věku vyloučení těhotenství
 • mít podepsán informovaný souhlas s vyšetřením

Magnetická rezonance - Siemens Magnetom Avanto 1,5 T

Provádí vyšetření

 • mozku
 • páteře
 • břicha
 • pánve
 • velkých kloubů aj dle domluvy

Provozní doba MR vyšetření: pondělí až pátek 7:15 - 15:30

Na vyšetření MR je vždy nutné

 • se objednat na telefonních číslech 376 335 131 nebo 376 134
 • u žen ve fertilním věku vyloučení těhotenství (MRI se prování v prvním trimestru těhotenství jen ve zvláště indikovaných případech)
 • mít podepsán informovaný souhlas s vyšetřením
 • u pacientů se známou alergickou anamnesou (alergici s premedikací kortikoidy, polyvalentní alergici) po konzultaci s lékařem ARO
 • u pacientů, kde se předpokládá podání kontrastní látky, mít zjištěnou hladinu sérového kreatininu k posouzení funkce ledvin
 • vyšetření nelze provést u pacientů s některými typy kardiostimulátorů, ušních implantátů a dále pak s magnetickým cizím materiálem v těle (pooperačními svorkami, střepinami, šponami, endoprotézami - do 3 měsíců od implantace), opatrnost je třeba u tetování a některých makeupů
nahoru

Struktura oddělení

Radiodiagnostické oddělení se nachází v přízemí (1. NP) hlavního monobloku nemocnice v severním křídle.

Schéma celé nemocnice zde.

nahoru

Personální zajištění

Pod odborným vedením MUDr.Elišky Jedličkové působí na oddělení tým lékařů, radiologických asistentů a sester. Vedoucí radiologický asistent je Romana Vosyková.

Lékaři

 • MUDr. Eliška Jedličková - primářka
 • MUDr. Lukáš Růžička
 • MUDr. Vojtěch Vojtko
 • MUDr. Martin Haas
 • MUDr. Alžběta Šperlová
 • MUDr. Ivo Buřič
nahoru

Kontakt na oddělení

Obecný kontakt 376 335 131
Vedoucí lékař 376 335 140 jedlickova@nemkt.cz
Vedoucí radiologický asistent 376 335 141 vosykova@nemkt.cz
Lékaři 376 335 142 - 144
Skiagraf 376 335 137, 151
Sono 376 335 139
CT (počítačová tomografie) 376 335 135, 136
Magnetická rezonance 376 335 134
nahoru

Minifotogalerie

Další fotografie naleznete ve fotogalerii celé nemocnice odklikem zde.

nahoru

Hrazené služby

Mnohé snímky je možné předat na CD, případně nahrát na donesenou paměť typu flash. V případě žádosti ošetřujícího lékaře je tato služba zdarma. Nahrání snímků pro potřeby pacienta je zpoplatněno administrativním poplatkem 20 Kč.


    Oddělení > Radiodiagnostické odd. (RDG)
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.