Poskytování spirituální (duchovní) péče

Klatovská nemocnice nabízí všem pacientům, jejich rodinám, blízkým a pozůstalým spirituální službu jako součást ošetřovatelské péče. K dispozici je meditační místnost a pomoc nemocničního duchovního (kaplana).

Meditační místnost

Meditační místnost se nachází v 6. NP hlavní budovy nemocnice. Otevřena je ve všední dny od 8:00 do 16:30. Tato místnost slouží všem pro relaxaci, uklidnění, ztišení, rozjímání, modlitbu nebo bohoslužbu.

Každé úterý od 17 hodin se v meditační místnosti koná biblická hodina.
 

Nemocniční duchovní

Nemocniční duchovní Klatovské nemocnice ThMgr. Martin Marcinko je členem Asociace nemocničních kaplanů a při své práci je vázán mlčenlivostí a etickým kodexem nemocničních duchovních (www.nemocnicnikaplan.cz). Jím nabízené služby a pomoc jsou popsány níže.


ThMgr. Martin Marcinko

777 363 017
376 335 600

duchovni@nemkt.cz

Služba je určena

pacientům,...

 • kteří v průběhu hospitalizace trpí osamělostí, smutkem nebo strachem,
 • kteří v souvislosti s nemocí řeší naléhavé vztahové nebo existenciální otázky,
 • kteří nespolupracují s okolím a je potřeba v nich posílit pocit důvěry a naděje,
 • u kterých zcela schází nebo vlivem nemoci selhává smysl jejich života,
 • kteří si potřebují popovídat nebo uvítají jen přítomnost druhého člověka,
 • kteří trpí pocitem viny a hledají smíření a odpuštění,

příbuzným, ...

 • kteří sami psychicky špatně nesou nemoc či odloučení blízké osoby,
 • kteří těžko hledají slova při komunikaci s nemocným členem rodiny,
 • kteří potřebují povzbudit při provázení nemocné či umírající blízké osoby,
 • kteří zažívají emoční chaos vyvolaný ztrátou blízké osoby,
 • kteří se potřebují „přeladit“, spočinout či načerpat novou sílu,
 • kteří těžko nesou ztrátu blízké osoby

a personálu, ...

 • který postrádá pocit bezpečí a spokojenosti při práci v týmu na pracovišti,
 • na nějž doléhají osobní či rodinné starosti, které komplikují pracovní výkon,
 • který neodkladně potřebuje z různých důvodů podporu od druhého člověka. 

Co nabízí duchovní? 

Duchovní je k dispozici a ochoten Vás provázet rozhovorem, nasloucháním, modlitbou a svou přítomností v těžkých životních situacích.

Poradenství pozůstalým pomáhá ...

 • v otázkách existencionálních (smyslu života), vztahových, hodnotových a emocionálních
 • při posílení důvěry a naděje
 • při překonávání těžkosti spojené s hospitalizací (komunikace s personálem a příbuznými)
 • při akceptaci a uvědomování si změny životního období: Jsem pacient. Jsem invalida apod.
 • s pacientem se modlit a případně číst náboženskou literaturu
 • v orientaci otázkách náboženských nebo církevních
 • v případě, že pacient je nábožensky aktivní a je členem registrované církve, kontaktuje nemocniční duchovní místního představitele jeho církve

K dispozici je

 • ve všední den od 8:00 do 16:30
 • po dohodě o víkendu a svátcích
 • v urgentních případech na mobilu kdykoliv


    Pro veřejnost > Poskytování spirituální péče
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.