Sledování spokojenosti pacinetů

Klatovská nemocnice dlouhodobě sleduje míru spokojenosti pacientů s ošetřením v ambulancích nebo s léčbou na lůžkových odděleních. Sledování se provádí dotazníkovým průzkumem. Od roku 2013 je tento systém sledování spokojenosti jednotný ve všech akutních nemocnicích resp. nemocnicích následné péče skupiny Nemocnice Plzeňského kraje.

Dotazníky a jejich distribuce

Používají se dva typy dotazníků – pro AMBULANTNÍ (A) a pro HOSPITALIZOVANÉ (H) pacienty. Distribuují se, když pacient opouští ordinaci (A) nebo v průběhu hospitalizace (H), zpravidla den před plánovaným propuštěním. Dotazníky si může pacient vyžádat i zpětně na oddělení či v ambulanci, kde byl léčen, nebo v recepci nemocnice. Ke stažení jsou též na webu nemocnice ve stránce CHTĚJTE LEPŠÍ SLUŽBY!

Vyplňování a sběr

Dotazníky obsahují několik jednoduchých dotazů s hodnocením známkami, slovním hodnocením a statistickým zjišťováním. Vyplňují se ručně jakýmkoli vhodným psacím prostředkem. Při vyplňování dotazníků mimo ordinaci nebo lůžkovou stanici je třeba vyplnit i název pracoviště (v záhlaví dotazníku), kde byl pacient ošetřován či léčen. Vyplněný dotazník lze odevzdat personálu, který jej pacientovi poskytl, do schránky u recepce nemocnice nebo jej lze zaslat poštou na adresu Nemocnice Plzeňského kraje, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. 

Zpracování vyhodnocení

Dotazníky zpracovává do elektronické podoby společnost Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Zpravidla třikrát do roka pak provede vyhodnocení. Souhrnné vyhodnocení včetně zpracovaných elektronických přepisů poskytuje zpracovatel vedení nemocnic, zpravidla manažerům kvality. Ukázka zpracovaného souhrnného hodnocení níže.

Dopady zjištění a opatření

Manažerka kvality prezentuje po seznámení výsledky vedoucím pracovníkům jednotlivých oddělení, zejména primářům či vrchním sestrám. V případě negativního hodnocení konkrétních parametrů navrhuje společně vedení nemocnice a oddělení opatření, která negativním jevům zabrání. V případě, že se negativní jevy opakují dlouhodobě, řeší se opatření i na úrovni společnosti Nemocnice Plzeňského kraje.

 

Ukázky způsobu vyhodnocení


    Pro veřejnost > Sledování spokojenosti pacientů
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.